Hartelijk welkom op de website van Rotary Club Hardenberg.

Deze website wordt op het besloten deel gebruikt door de leden, maar op dit publieke deel wordt informatie gegeven over doelstellingen en activiteiten. Hartelijk welkom op de website van Rotary Club Hardenberg.

Dit onder ons motto “Rotary dient de mensheid”.


Rotary (International) is ’s werelds oudste serviceorganisatie met meer dan 1.2 miljoen leden verdeeld over 33.790 lokale clubs in meer dan 165 landen. Elke club heeft zoveel mogelijk verschillende beroepen (classificaties) onder haar leden, zowel mannen als vrouwen. Zo wordt een wereldomvattend netwerk gevormd van leden die vrijwillig tijd en talenten beschikbaar stellen.
De doelstelling is om dienstbaar te zijn naar de samenleving en hoge ethische normen, wereldwijd begrip, vriendschap en vrede te bevorderen.

Elke Rotaryclub heeft een grote mate van autonomie om invulling te geven aan de doelstelling.
Een wereldwijde activiteit van Rotary is het project “Polio de wereld uit”. Mede dankzij dit initiatief lukt het om polio uit te roeien!
Een activiteit van de Rotary Club Hardenberg is o.a. dat wij de initiatiefnemers zijn van de Stichting Vecht voor Jeugd. De stichting trekt zich het lot aan van kansarme jongeren in onze gemeente en probeert waar mogelijk steun te verlenen.

De leden vergaderen elke woensdagavond vanaf 17.45 uur bij zaal Mulder te Hardenberg. Meestal houdt één van de leden een inleiding over een onderwerp dat hem/haar boeit en wil delen met de anderen. Er bestaan allerlei commissies die zich bezighouden met internationale betrekkingen, vriendschap, maatschappelijk nut. Regelmatig worden ook mensen van buiten de club uitgenodigd om iets te vertellen over wat hen bezighoudt. Dit kan zijn omtrent goede doelen, maar ook bijvoorbeeld een lezing over het veranderend klimaat kan aan de orde komen.

Het clubjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar. Elk jaar is een van de leden voorzitter. Huidig (2019-2020) voorzitter is Paul Nij Bijvank.


Zo krijgt Rotary International, de overkoepelende organisatie ook elk jaar een nieuwe President. 
Dit jaar (2019-2020) is dat Mark Daniel Maloney (Rotary Club of  Decatur, Alabama, United States of America). Zijn jaarthema is: "Rotary Connects the World". Een thema dat wij van harte onderschrijven.

Daarom voert Rotary Club Hardenberg voor het huidig jaar ook dit motto.

Wij willen graag uitnodigend zijn en laten zien dat het lidmaatschap aantrekkelijk is.

Mocht u na het bekijken van deze site nog vragen hebben, dan zullen mijn mede-bestuursleden en ik deze graag beantwoorden.

Een hartelijke groet vanuit een bruisend, verbindend en verrassend aantrekkelijke Rotary Club Hardenberg.